Skąd ta niska motywacja?

 

Termin „motywacja” pochodzi od łacińskiego słowa movere – „poruszać”. Motywacja oznacza ogół czynników, które wspólnie aktywizują, utrzymują i ukierunkowują zachowania na osiągnięcie określonych celów. 

Jakie więc mogą być w sporcie przyczyny niskiej motywacji?

  • nierealistyczne cele 
  • za mało ambitne cele 
  • cele nieadekwatne do aktualnej sytuacji
  • brak wystarczającego odpoczynku między treningami
  • niedopasowany trening / poziom
  • zbyt dużo monotonni
  • zbyt wielkie obciążenie planu
  • brak wsparcia
  • orientacja wynikowa
  • brak poczucia wpływu

 

Szybki kontakt