Zerknij co oferuje

Sesje indywidualne dla zawodników

Przygotowanie do nadchodzących zawodów, trening mentalny (techniki relaksacji, uważności, redukcja dystresu, koncentracja, wiara we własne siły, pewność siebie, mowa wewnętrzna)

Czytaj więcej

Warsztaty i wykłady z psychologii sportu

Zajęcia grupowe w formie warsztatów lub wykładów – dla zespołów, zawodników, rodziców, trenerów; tematyka dostosowana do potrzeb oraz dyscypliny sportowej

Czytaj więcej

Diagnoza odporności psychicznej MTQ48

Odporność psychiczna ma znaczący wpływ na osiągnięcie szczytowej wydajności, co jest szczególnie istotne w biznesie oraz w sporcie

Czytaj więcej

Częste pytania

kto pyta, nie błądzi

Psycholog sportu odpowiada za doskonalenie wykonania sportowego zawodnika poprzez  mentalne przygotowanie zawodnika oraz psychoedukację. Trening taki obejmuje wiele obszarów, w tym m.in. motywację, relaksację, koncentrację, kontrolę emocji oraz poziomu aktywacji, pracę z lękiem przedstartowym, umiejętności komunikowania się, kontrolę procesów myślowych, wspieranie pewności siebie, trening wyobrażeniowy.  Ponadto rolą psychologa sportu jest wsparcie psychologiczne zawodnika w czasie trwania jego kariery.

Jako psycholog sportu współpracuję właściwie z każdym, kto chce doskonalić się i zwiększać swój potencjał. Zazwyczaj są to sportowcy (zarówno amatorzy jak i zawodowcy), juniorzy (dzieci od lat 8) oraz seniorzy, trenerzy rodzice młodych zawodników.

Trening mentalny (często określany mianem treningu umysłu) to zbiór technik których celem jest doskonalenie oraz rozwój umiejętności umysłowych. Obejmuje on szereg elementów, wśród nich m.in. wyobrażenia, wyznaczanie celów, relaksację, kontrolę mowy wewnętrznej. Opanowanie tych umiejętności wspiera zawodników w osiąganiu  sukcesów i osobistego dobrostanu oraz zapewnia mentalny rozwój. Ponadto trening mentalny zwiększa także satysfakcję i radość z uprawianego sportu. Ponieważ trening mentalny wspiera doskonalenie potencjału jest on także stosowany poza środowiskiem sportowym. Umiejętności nabyte podczas treningu mentalnego przydają się zawodnikom nie tylko w sporcie, ale także w życiu codziennym.

Współpraca z psychologiem sportu uzależniona jest od potrzeb i dopasowana jest do konkretnych przypadków. Może być to doraźne wsparcie (interwencja obejmująca od 1 -4 spotkań) w celu wsparcia w konkretnym wyzwaniu. W przypadku treningu mentalnego najczęściej obejmuje on kilkanaście spotkań, podczas których rozwijane są umiejętności w oparciu o ustalone potrzeby. Także przy stałej współpracy wsparcie ma charakter elastyczny, dopasowany do potrzeb oraz wyzwań zawodnika. To co dla mnie jest kluczowe w pracy to określenie obszarów lub wyzwań, nad którymi podejmujemy z zawodnikiem pracę, zaangażowanie w proces, które jest warunkiem skutecznego treningu, obserwacja postępów oraz ewaluacja.

Szybki kontakt