Czym jest odporność psychiczna?

Dlaczego spośród wielu utalentowanych osób oraz różnej klasy specjalistów, którzy mają podobny poziom wiedzy i doświadczenia, nie wszyscy realizują zamierzone cele? Choć odpowiedź nie jest jednoznaczna, jedną z cech osobowości, która ma w tej kwestii duże znaczenie jest odporność psychiczna. Determinuje ona na ile skutecznie radzimy sobie z różnego rodzaju wyzwaniami, niezależnie od okoliczności (P. Clough, D.Strycharczyk). Dynamiczny rozwój oraz środowisko nieustających zmian powodują, iż to często unikatowe kompetencje osobiste pozwalają nam efektywnie funkcjonować nawet w trudnych warunkach.

 

Czy można zbadać swoją odporność psychiczną?

Naukowcy Peter Clough i Keith Earle opracowali bardzo konkretny i odpowiadający na potrzeby biznesu oraz sportu MODEL ODPORNOŚCI 4C oraz narzędzie, które pomaga w mierzeniu jej poziomu– kwestionariusz MTQ48. Jest to bardzo precyzyjne narzędzie, które pozwala sprawdzać emocjonalną i behawioralną odpowiedź człowieka na presję, stres, zmiany i wyzwania. P.Clough oraz D. Strycharczyk twierdzą, iż wpływ umysłu na poziom osiągnięć wynosi nawet 50%, a tymczasem większość z nas poświęca na optymalizowanie własnej efektywności w tym obszarze tylko 5% swojego czasu.

 

Czego dotyczy model Odporności Psychicznej 4C?

To opracowany przez Petera Clough’a oraz Keitha Earle’a naukowy model, który składa się z 4 filarów.

  1. WYZWANIE (ang. challenge) – sposób postrzegania zmian i przeszkód. Ludzie o wysokiej odporności postrzegają je jako wyzwanie oraz szansę, chętnie inicjują działania, cieszą się z możliwości sprawdzania swoich umiejętności.
  1. PEWNOŚĆ SIEBIE (ang. confidence) – jest to wiara, że możesz sprostać wyzwaniom oraz ufasz wewnętrznej sile. Osoby pewne siebie mają zaufanie do własnych możliwości, nie zniechęcają się poprzez niepowodzenia i podejmują się zadań, nawet jeśli są w ich ocenie trudne. Na pewność siebie w modelu 4C składają się 2 czynniki: wiara we własne możliwości oraz pewność siebie w relacjach.
  1. ZAANGAŻOWANIE (ang. commitment) – oznacza zorientowanie na cel, efektywne ustalanie priorytetów oraz wyznaczanie celów. Osoba zaangażowana jest w stanie wytrwać w realizacji zadania i koncentruje uwagę nawet na zadaniach, których nie lubi.
  1. KONTROLA / POCZUCIE WPŁYWU (ang. control) – jest to wiara, iż można wywrzeć znaczący wpływ i mieć wkład w otaczające środowisko. Mają też wpływ na swoje emocje. Zazwyczaj osoby o wysokim poczuciu kontroli podejmą się ciężkiej pracy aby usunąć przeszkody jakie stanęły na ich drodze.

 

Czy można rozwijać odporność psychiczną? Jak ją wzmacniać?    

Dobra informacja to ta, iż umiejętności składające się na Odporność Psychiczną zgodnie z modelem 4C można rozwijać, gdyż wiele z jej składowych to elementy plastyczne, które można budować. Aby opracować plan rozwoju strategii nad danymi umiejętnościami, warto w pierwszej kolejności przeprowadzić diagnozę poziomu odporności,  aby dowiedzieć się, jakie są kluczowe elementy twojej efektywności, a które elementy wymagają wzmocnienia.

Jak wygląda badanie i diagnoza odporności psychicznej MTQ48?

Jest kilka wersji badania: dla sportowców, dla zespołów oraz dla osób indywidualnych.  Badany otrzymuje link na mail do testu psychometrycznego składającego się z 48 pytań. Jego wypełnienie zajmuje około 10-15 minut. Następnie w dogodnym czasie odbywa się sesja z psychologiem sportu i certyfikowanym diagnostą MTQ48 (off-line lub on-line) na której zostają omówione wyniki. Po sesji badany otrzymuje obszerny raport rozwojowy, który wskazuje dokładne wyniki oraz rekomendowane sposoby jak pracować aby je rozwijać.

Korzyści z diagnozy Odporności Psychicznej za pomocą MTQ48

– diagnoza poziomu kluczowych elementów, które mają wpływ na efektywność w wykonawstwo sportowe oraz diagnoza największych barier w realizacji potencjału
– analiza odporności na stres z uwzględnieniem czasu trwania (długotrwały oraz krótkotrwały)
– planowanie rozwoju odporności
– narzędzie ewaluacyjne w dłuższych programach rozwojowych
– diagnoza poziomo otwartości na zmiany w zespole

 

Zainteresowany diagnozą odporności psychicznej?

Wypełnij formularz, napisz wiadomość / mail lub zadzwoń. To wystarczy aby umówić sesję off-line lub on-line. Płatność za sesję może odbyć się gotówką bądź przelewem na konto (w tytule wystarczy wpisać imię i nazwisko oraz datę sesji).

napisz do mnie


moje zdjecie

Anna Truchlewska

Psycholog sportowy i trener mentalny. Specjalista podejścia Mental Toughness, certyfikowany doradca metody MTQ48. Absolwentka Psychologii ze specjalnością kliniczną na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. W-ce Mistrzyni Polski w tańcu współczesnym w formacjach Show Dance.

więcej o mnie

Szybki kontakt